εκλογές

O Πάχτας στο παρελθόν, οι Αγώνες το μέλλον μας. Ανταπόκριση από Ιερισσό

Παντελή Κωσταντίνα

Αρχίζει να νυχτώνει και οι πόρτες στα εκλογικά τμήματα της Ιερισσού κλειδώνουν. Όλο το χωριό έχει μαζευτεί στο εκλογικό κέντρο της δημοτικής παράταξης «Κίνημα Ανάπτυξης»[1]. Η αγωνία είναι τεράστια, αλλά επικρατεί μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Οι πιο ανυπόμονοι έχουν στηθεί έξω από τις καταμετρήσεις για να μεταφέρουν τα αποτελέσματα άμεσα στους υπόλοιπους.